Inkassoprosessen er relativt rigid og har en del formelle krav, men vi står fritt til å legge oppfølgingen slik vi ønsker. I Kravia er vi opptatt av å hjelpe kundene med å få betalt så raskt som mulig, samtidig som den som skylder penger blir behandlet på en god måte. Vi bruker derfor en kombinasjon av SMS og telefoni, og forsøker alltid å finne gode løsninger.

Prosessen går helt av seg selv, og normalt trenger ikke du gjøre noe som helst. I noen tilfeller trenger vi mer informasjon eller en godkjennelse fra deg for å gå videre, i så fall tar vi kontakt.

Her er en punktliste som viser hvordan vi går frem for å få regningen betalt, steg for steg.

1. Faktura har forfalt

Når den opprinnelige fakturaen er forfalt sender kreditor (den som skal ha betalt) fakturaen til Kravia, enten igjennom integrasjon i regnskapssystemet eller manuelt opprettet i vår Kundeweb.

2. Inkassovarsel

Det første som skjer er at Kravia sender et inkassovarsel til debitor (den som skylder penger). Debitor har da 14 dager på å betale fakturaen. Dersom fakturaen ikke er betalt innen 14 dager, går saken videre.

Vi kontakter debitor på telefon mellom 10-18 dager etter saken har gått til inkasso, og tar kontinuerlig utring og SMS oppfølging videre i prosessen.

3. Betalingsoppfordring (med lett salær)

Kravia sender en betalingsoppfordring med betalingsfrist på nye 14 dager. Betalingsoppfordringen inkluderer et gebyr som kalles “lett salær”. Dette gebyret reguleres av staten, og avhenger av hvor stor fakturaen er.

Her kan du se størrelsen på alle lovregulerte gebyrer.

4. Betalingspåminnelse

Før betalingsoppfordringen forfaller sender vi ut en vennlig betalingspåminnelse på SMS. Vi forsøker også å ringe den som skylder penger.

5. Rettslig pågang

Dersom betalingsoppfordringen ikke betales innen 14 dager, sender vi ut “varsel om rettslig pågang”. Dette er et varsel om at vi vurderer å gå til rettslige tiltak for å få betalt. Innen forfallet på varselet vil vi ringe debitor på nytt.

6. Debitor kontaktes

Umiddelbart etter vi har sendt varsel om rettslig pågang, forsøker vi å få kontakt med debitor på telefon. Vi ønsker å få avklart situasjonen og hvilke betalingsmuligheter vedkommende har. Kan for eksempel delbetaling eller en nedbetalingsavtale være aktuelt?

7. Betalingspåminnelse

Står saken fortsatt åpen etter at vi har forsøkt å finne en løsning med debitor, sender vi en ny SMS med betalingspåminnelse. Vi vil da informere om at gebyret vil dobles om få dager, til såkalt “tungt salær”. Størrelsen på dette reguleres også av staten, og det legges på 28 dager etter betalingsoppfordringen er forfalt.

8. Rettslige skritt

Om saken fortsatt ikke blir betalt, vil vi vurdere å ta ut rettslige skritt. Vi gjør en ytterligere kartlegging av debitor, foretar en kredittvurdering mm. Dersom vi tror at debitor faktisk har mulighet for å betale, vil vi anbefale å gå videre til namsmannen.

9. Namsmannen

Hvis den som skylder penger ikke gjør opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg.

I tillegg kan Forliksrådet hjelpe til med å løse tvister gjennom megling, og Forliksrådet kan også avsi en dom.


Når Kravia anbefaler rettslige skritt må ikke Kreditor må gjøre noe, vi håndterer hele prosessen (med mindre noe annet er avtalt ref avtalevilkår).

Kostnader ved dette dekkes av Kravia, og det kan ta alt i fra 2 - 9 måneder før vi får et svar.

Nå er det er to mulige utfall:


Positivt utlegg

  • Medfører trekk i lønn / ytelser, pant i eiendom e.l. Her kan vi ta videre grep for å få betalt.

Negativt utlegg

  • Saken er sikret i 10 år og legges til kontinuerlig overvåkning. Vi kredittvurderer skyldner jevnlig og følger opp saken med mål om å få betalt.

*Gjør oppmerksom på at dersom vi vurderer saken som uhensiktsmessig å ta videre rettslig: får saken status "ikke anbefalt rettslig skritt". Vi vil fortsette å kontakte skyldner ved jevne mellomrom og foreta kredittsjekk ol. inn til vedkomne betaler, evt. saken avsluttes/foreldes (tre år etter forfallsdato).

Savner du noe, eller har du andre spørsmål? Se gjerne mer om hvordan Kravia fungerer her, eller kontakt oss på chat.

Fant du svaret?