Kravia og PowerOffice Go snakker sammen begge veier - slik at overføringen av inkassosaker, bokføring og oppgjør går sømløst.

Fra PowerOffice Go kan du blant annet:

  • Se hvilke saker som er klar for inkasso

  • Starte inkassosak (enten automatisert eller manuelt per sak)

  • Se alle saker i arbeid

  • Se status på hver enkelt sak

  • Få automatisk bokføringsforslag når saken er betalt (avhengig av oppsett du har valgt i kravia kundeweb; ikke-bokførte bilag)


Sende faktura til Kravia

Meny - Inkasso - Utkast

Når integrasjonen er opprettet uten at *Godkjenn automatisk overføring er valgt i purreoppsett (innstillinger-purring& inkasso), vil alle forfalte fakturaer dukke opp i utkast på ulike tidspunkt etter følgende regler:

  • ingen felt er markert i purreoppsett ; dag 1 -etter forfallsdato

  • påminnelse aktivert i purreinnstillingene; dag 14 etter forfall

  • purring og / eller inkassovarsel aktivert i purreinnstillingene; første dag etter purring / inkassovarselets forfall

Fakturaene ligger nå klar til inkasso oppfølgning i Utkast, og kan markeres og godkjennes en og en - evt alle samtidig via "godkjenn".


Marker og klikk "fjern" dersom du ønsker å holde tilbake et krav fra inkasso.


Meny - Inkasso - Godkjent

Her havner sakene etter de er godkjent fra utkast, og her legges også alle sakene som går automatisk dersom du har valgt automatisk fakturaoverføring.

Normalt ligger sakene her i inntil to timer før de flyttes videre til Åpne. Når sakene har gått over til Åpne kan ikke saken stoppes fra PoGo, da må de evt trekkes i Kravias Kundeweb.

OBS: Blir en sak liggende under "Godkjent" i mer enn to timer, er det oppstått en hindring. Iblant mangler det noe informasjon som gjør at fakturaen ikke har blitt sendt over til oss. Sjekk at fullstendig adresse er utfylt på kundekortet, eller ta kontakt med oss på chat så hjelper vi deg.


Meny - Inkasso - Åpne

Under Åpne ligger til enhver tid alle sakene som er aktive hos Kravia.

I status-kolonnen ligger siste status på saken, og du kan også dobbeltklikke og gå inn på en sak i listen.


Dobbeltklikk på en sak

Inne på en sak ser du hele sakshistorikken på saken nede til høyre, f.eks "saksbehandler har ringt skyldner", "saken er avsluttet fullt ut", og så videre.

Om du ønsker mer informasjon, tilgang til dokumenter som er sendt ut mm - logg inn på kundeweb.


Meny - Inkasso - Arkivert

Alle avsluttede saker havner under arkivert. Når saken blir innbetalt, går saldo til byrå i 0 (blank) og saken havner i arkivet. Det kan i enkelte tilfeller være flere faktura på samme skyldner, da slår vi de sammen, og samtlige faktura kan fremstå som avsluttet, men de jobbes allikevel med.

Dersom saken blir delvis oppgjort eller ikke løst, vil allikevel saken havne i arkivert når vi har avsluttet saken. - Vår kundeweb vil vise deg full oversikt på aktiviteter, opprinnelig beløp, gjenstående hovedstol (dersom ikke alt ble innbetalt) og dokumenter i saken.


Meny - Purringer

Saker som ligger på purringer med status neste handling "ingen" eller "vent", kan overstyres og sendes direkte til inkasso. Klikk på "ingen" under neste handling; velg inkasso.


Unnlate enkeltkunder fra inkasso

Om du har behov for å unnlate enkeltkunder fra inkasso kan du selvsagt gjøre det.

Gå til Meny - kontakt

Klikk på navnet og du får opp Rediger kontakt.

Åpne fanen Purringer, her kan du fjerne haken for "Over til inkassobyrå".

Fakturaer til denne kunden vil da ikke bli inkludert i inkassoløpet (faktura får aldri neste steg inkasso).

Et bilde som inneholder skjermbilde, svart, overvåke, sitter

Automatisk generert beskrivelse

I kundeweb

Dashboard viser deg oversiktlig hvilke oppgaver vi trenger din bistand i en spesifikk sak. Samt overblikk og oversikt oppsummert.

Vil du sjekke dine åpne saker, finner du alle på Faktura.

Velg kreditor (dersom du har flere selskaper), klikk på fane "kun aktiv".

Deretter kan du klikke på debitor-navnet for mer oversikt i hver enkelt sak. Du kan kommentere direkte i en sak på "legg til notat".

Her kan du også kjapt pause/trekke en påbegynt inkassosak.

Du velger hvor mye automatikk du ønsker å benytte deg av, men her gir det deg mulighet for at oversendelse av forfalte faktura og bokføring går helt automatisk.

Bokføringsdetaljer finner du her


Savner du noe, eller har du andre spørsmål? Se gjerne mer om hvordan Kravia fungerer her, eller kontakt oss på chat.

Fant du svaret?