Export funksjon i kundeweb

Følgende kriterier må være valgt for at din rapport skal bli fullstendig:

1) velger en eller flere klient/selskaper.

2) velg kriterier, feks alle aktive saker.

3) velg dato. Klikk på året, velg en dato fra, deretter velg året til, og ønsket dato.

4) velg hvilke data. Merk alle, og klikk exporter.

Kort forklaring kriterier:

Fakturert, gjelder fakturaservice.

Pågående, saken følger inkasso løpet. Oppfølging mot debitor via telefon, epost etc.

Rettslig tiltak, saken pågår, men er under arbeid/klargjort til namsmann evt forliksråd.

Avsluttet, saken er helt el delvis innbetalt.

Kreditnota

Klar for innfordring (gjelder integrasjoner) ubehandlet forfalte faktura som må startes av kreditor

Venter godkjenning, vi må ha en tilbakemelding før vi kan fortsette saken.

På vent, saken kan være satt på pause, tvistet el innsigelse og saken er foreløpig stanset.

Trukket, saken er ikke lengre aktiv.

Fant du svaret?