I kundeweb har du mulighet til å registrere en faktura som er forfalt ( i forkant kan du gjerne selv ha både purret, sendt betalingspåminnelse og/eller sendt inkassovarsel.

Det er kjapt å registrere en ny sak. Alle felt med * må være utfylt, de resterende er valgfritt, men vi anbefaler at du legger inn mobilnummer og/ eller epost på kunde (skyldner) da det er en stor fordel videre i prosessen.

1. Først velger du Ny inkassosak.

2. Deretter Velg selskap. Her velger du deg selv (eller selskapet du representerer) .

3. Fyll ut kundeinformasjon; enten velg en eksisterende kunde (via søk). Klikk neste. Eller Legg til ny kunde manuelt. Velg type kunde: Privatperson eller Bedrift. Fyll inn Kunde navn*, adresse*, postnr.*, og sted*. Dersom det er en bedrift er det også påkrevde å fylle inn kundens organisasjonsnummer*, men det kreves ikke personnr på privatpersoner.

4. Faktura #* nummeret på din original faktura.

5. Faktura dato og forfallsdato (den første faktura utstedt til skyldner)

6. Beløp* (her skal det være i NOK, og det skal være originalsum -altså uten evt. purregebyr påført i etterkant). Bruk kun tall og punktum: eks. 1000.50,- tusen kr og femti øre.

7. Dersom du ikke har sendt eget inkassovarsel skal dette feltet stå åpent

8. Last opp vedlegg

Klikk Send og saken er opprettet.

OBS! Du kan også laste opp faktura-kopi på saken i etterkant, gå til Faktura oversikt; klikk på kundenavnet (du kan benytte søkefeltet øverst på siden og søke på navn eller fakturanummeret) og klikk på "last opp".

Fant du svaret?