Dersom vi har jobbet med en sak over en gitt periode, og vi ser at det ikke er betalingsvilje hos skyldner, vil vi vurdere videre fremdrift i saken. Det kan da være å gå videre til rettslig skritt, for å komme frem til en løsning. I slike tilfeller vil du se et slikt symbol på kundeweb- ta musepeker over symbolet:

Du kan nå velge om du vil:

  1. Gå videre rettslig, saken blir oversendt til namsmann og skyldner får varsel om utlegg. Namsmannen kan tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg. I tillegg kan Forliksrådet hjelpe til med å løse tvister gjennom megling, og Forliksrådet kan også avsi en dom.

    *Det ta kan alt fra 2 - 9 måneder før vi får et svar.

  2. Trekke saken

  3. Gi oss en tilbakemelding på at du vil at vi fortsetter saken -utenom rettslig. I så fall vil vi da fortsette å kontakte/følge opp skyldner med jevne mellomrom, inntil saken blir foreldet (tre år etter forfallsdato på faktura).

Det kan også gjelde dersom en sak nærmer seg foreldelse. Der vi ønsker en vurdering av deg om saken skal sikres i inntil 10 år (rettslig skritt), eller fortsette å forsøke videre inndrevet via sms, telefon el e-post inn til foreldelse som er tre år evt. trekkes.

Savner du noe, eller har du andre spørsmål? Se gjerne mer om hvordan Kravia fungerer her, eller kontakt oss på chat.

Fant du svaret?