Når du skal sette opp Kravia integrasjon i Tripletex, må du lage en nøkkel, denne vises KUN en gang, husk derfor å lagre den et sted. Slik at du har den til du eventuelt vil legge til nye klienter, på et senere tidspunkt (fremgangsmåte for å opprette ny nøkkel forklares her).

Det er gjerne flere som disponerer kundeweb og som vil legge til nye klienter. Dersom nøkkel ikke lengre er å finne. Kan du gjenopprette nøkkel, du får da opp en ny api nøkkel som du kan bruke for å legge til flere kreditorer. Husk å kopiere denne og lagre slik at du har den.

Det vil ikke ødelegge for de allerede eksiterende klienter eller data når du lager ny nøkkel. Vårt system oppdaterer og leser all data på din klientliste mot Tripletex.

Minner om at du skal primært forholde deg til Tripletes ved start av ny sak, føre betaling/oppgjørsbrev, og at kundeweb kun fungerer som et supplement der du velger oppsette for bokføring, finner mer utfyllende historikk i en sak samt at du kan pause/trekke en påbegynt sak.

Fant du svaret?