For å administrere oppsett av purringer og purregebyr velger du "Salg" under Innstillinger og deretter "Innkreving". Denne siden er delt inn i Purreinnstillinger og Purreplan.

Under "Purreinnstillinger" kan du administrere minste fakturabeløp som det er ønskelig å sende purring for. Da vil det kun være mulig å opprette en purring for fakturaer som overstiger dette beløper. Du kan også velge hvilken konto eventuelle purregebyr skal føres mot. I tillegg kan du velge å krysse av for "Bruk tittel/beskrivelse fra purreregler som emne/tekst i e-post til kunde" dersom du ønsker at teksten som fremkommer på purringen også skal vises i selve e-posten som sendes ut til kunden.

Under "Purreplan" har du tre valg: Standard, Streng og Egendefinert. Dersom du klikker på "Se detaljer" vil du kunne se spesifikasjoner for purring og inkassovarsel samt en forhåndsvisning av de standarddefinerte tekstene som vises på purringen. Dersom man ønsker å ta i bruk egendefinert plan, må du klikker på "Endre egendefinert plan". Dette kan redigeres ved å trykke på "Endre egendefinert plan". Du spesifiserer hvilket av disse valgene du ønsker å benytte ved å aktivere valget til høyre i bildet.

  • Standard

    • Kunden vil få én purring og ett inkassovarsel før faktura sendes til inkasso. Første purring kan sendes tidligst 3 dager etter forfall på original faktura og vil få 14 dagers forfallsdato etter sending. Tilsvarende kan inkassovarsel sendes tidligst 3 dager etter forfall på første purring og vil få 14 dagers forfallsdato etter sending. Gebyret for inkassovarsel er på 35 kroner. Fakturaen kan sendes til inkasso tidligst 7 dager etter forfall på inkassovarsel.

  • Streng

    • Kunden vil kun få ett inkassovarsel før faktura sendes til inkasso. Inkassovarsel kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på original faktura og vil få 14 dagers forfall etter sending. Gebyret for inkassovarsel er på 35 kroner. Fakturaen kan sendes til inkasso tidligst 7 dager etter forfall på inkassovarsel.

  • Egendefinert

    • Her kan du sette opp egne purreregler. Du kan lese mer detaljert om Egendefinert purreplan her.

Generelt anbefaler vi standard plan, men det kan variere litt etter hvilke behov du har. Slå gjerne på tråden til oss så kan vi gi en spesifikk anbefaling for deg.

Fant du svaret?