En god prosess for fakturering og oppfølging av fakturaer er viktig for likviditeten. Under gir vi noen stikkord for en vanlig prosess.

  • Forfall på en faktura kan settes når som helst, men det er vanlig med 7 - 14 dager fra fakturaen sendes til den forfaller.

  • Umiddelbart etter forfall kan det sendes påminnelser uten purregebyr

  • Først 14 dager etter forfall kan det sendes purring med purregebyr (for tiden maks 35 kr)

  • I stedet for purring, eller etter forfall på purringen, kan fakturaen sendes til Kravia for inkassobehandling

  • Kravia sender da først ut et inkassovarsel (35 kr i gebyr) på EHF eller e-post, med 14 dager forfall

  • Dersom inkassovarselet ikke blir betalt, sender Kravia ut en betalingsoppfordring (stort gebyr) på EHF eller e-post, med nye 14 dager forfall

Det finnes ingen fasit på hvordan du bør legge opp fakturaoppfølgingen. Vi anbefaler å sende fakturaen til inkasso så snart du begynner å tvile på om kunden kommer til å betale, og aller helst innen 14 dager etter forfall.

Erfaringsmessig er det helt klart at dess lenger man venter med å sende til inkasso - dess mindre blir sannsynligheten for å få betalt.

Fant du svaret?