Når en faktura er sendt til inkasso-oppfølging av Kravia, sender Kravia ut inkassovarsel / betalingsoppfordring til kunden med sin logo og et kontonummer til en klientkonto som Kravia eier. Når kunden da betaler, går pengene først til Kravia.

Når kunden betaler til Kravia får du beskjed på e-post, og den aktuelle fakturaen blir automatisk oppdatert i Fiken slik at du ikke trenger å tenke på regnskapsføring. Flyten ser slik ut:

  1. Kunden betaler direkte til Kravia

  2. Kravia overfører pengene til ditt kontonummer

  3. Innbetalingen regnskapsføres automatisk

Du skal altså ikke regnskapsføre innbetaling fra Kravia manuelt i Fiken.

Merk at på grunn av spesielle regler rundt mva og inkasso vil deler av oppgjøret fra Kravia kunne komme som mva om du har utestående og vil få refundert ved neste omsetningsoppgave (gjelder kun mva-registrerte foretak). Fiken legger automatisk beløpet inn som fradrag på oppgaven.


Fant du svaret?