Kravia har gjort mange tiltak for å få betalt fakturaen uten hell, og det har normalt gått over 3 måneder siden fakturaen forfalt.

  • Kravia har sendt..

    • inkassovarsel

    • betalingsoppfordring med lett salær

    • betalingsoppfordring med tungt salær

    • flere påminnelser på SMS

..og forsøkt å kontakte kunden på telefon - uten respons.

Videre har Kravia gjort en kredittvurdering av bedriftens økonomi, og dersom kunden har dårlig økonomi er det på dette tidspunktet erfaringsmessig liten sjanse for å nå frem med et krav. Kravia vil følge opp saken inntil kravet blir foreldet (3 år). Det betyr at Kravia med jevne mellomrom vil sjekke om økonomien til kunden har endret seg og forsøke å få fakturaen betalt.

Hvor lang tid dette kan ta varierer veldig, og det kan også være at Kravia på ett eller annet tidspunkt kommer i kontakt med kunden og prøver å få til en avtale enten i form av en nedbetalingsløsning eller en reduksjon av kravet. Ved en eventuell avtale om reduksjon vil Kravia be om en bekreftelse fra deg.

Vi vurderer løpende om det blir fornuftig å iverksette rettslige skritt (kundens økonomi forbedres). I så fall vil du få beskjed for godkjenning, og kravet blir sikret i 10 år.

Fant du svaret?