Gamle fakturaer er mye vanskeligere å kreve inn enn "ferske" fakturaer, men om den forfalte fakturaen er mindre enn tre år etter forfallsdato, vil Kravia gjerne forsøke å kreve den inn for deg. Bare send den til inkasso på vanlig måte.

Normalt vil vi ta 10 % av fakturabeløpet som suksesshonorar dersom vi lykkes med å få betalt en gammel faktura som er forfalt for > 90 dager siden.

Fant du svaret?