For å sette opp Egendefinert purreplan må du gå inn på Innstillinger (1), Salg (2) og deretter på Innkreving (3). For å administrere planen, klikk på "Endre egendefinert purreplan" (4).

Du kan i prinsippet sette opp så mange purreregler du vil. I flyten "Purring" (5) kan du sette opp antall purringer. I flyten "Inkassovarsel og sending" (6) setter du opp Inkassovarsel. Her kan du også velge om det er ønskelig med inkassoregler i purreplanen. Dersom man ikke ønsker å sende faktura til inkasso kan du velge "Fjern inkassoregler fra planen" (7). Under Oppsummering (8) får du en oversikt over purrereglene inkludert forfallsdager, gebyr og forhåndsdefinert tekst.

Når du skal administrere purringer og inkassovarsel må du spesifisere tittel, gebyr, dager fra forfall, dager til forfall, melding og automasjon (9).

  • Tittel: Navn på regelen.

  • Gebyr: Purregebyr som legges på purring/inkassovarsel. Disse er kumulative, som vil si at for eksempel gebyret fra regel nummer 1 blir med videre ved ytterligere purringer.

  • Dager fra siste forfall: Indikerer hvor mange dager det går fra forfallsdato på original faktura eller purring til purringen/inkassovarselet er klar til å sendes. Dersom original faktura f.eks. har forfallsdato 01.01.2021 og "Dager fra siste forfall" er 14, vil fakturaen kunne purres tidligst 15.01.2021.

  • Dager til forfall: Indikerer hvor mange dager som går fra purringen blir utstedt til den forfaller.

  • Melding: Teksten du skriver her vil vises på purring/inkassovarsel. Dersom du har huket av for "Bruk tittel/beskrivelse fra purreregler som emne/tekst i e-post til kunde" vil denne også komme med i e-posten som sendes til kunden.

  • Automasjon: Her kan du velge å sette opp automatisk oppretting og sending av faktura. Dersom du kun velger "Opprett automatisk" vil purringene opprettes med status "Ikke sendt". De kan deretter sendes til kunden manuelt ved å gå til Salg > Purring > Aktive purringer. Velger du "Send automatisk" vil purring/inkassovarsel sendes automatisk i henhold til purrereglene som er satt opp.

Fant du svaret?