Kravia og Xena snakker sammen begge veier - slik at overføringen av inkassosaker og oppgjør går sømløst!

Fra Xena kan du blant annet:

 • Transaksjoner knyttet til fakturaen i Xena registreres sømløst og fortløpende på saken i Kravia

 • Få automatisk bokført fakturaen når saken er betalt - eller få et bokføringsforslag om du ønsker matche bilaget selv

I Kravias Kundeweb kan du blant annet:

 • Se hvilke saker som er klare for purring og inkasso

 • Starte inkassosak (enten automatisert eller manuelt per sak)

 • Se status på hver enkelt sak og pause saker

 • Skrive notat/kommentar direkte på saken

Hvordan komme i gang - sette opp integrasjonen:


Del 1: Opprett din Xena API-nøkkel

For å aktivere integrasjon med Kravia må du første opprette en Xena API-nøkkel.


1. API-nøkkel i Xena:

Under "Oppsett" (Setup), "Import/eksport data" (import/export data), "API-nøkler" (API-keys), klikk på "Opprett" (Create):

2. Velg et navn på API-nøkkelen, for eksempel "Kravia":

3. Kopier API-nøkkelen ("Key"):

4. Firma-ID

Notér deg ditt firmas unike ID ("Fiscal ID") fra Xena-adressen i nettleseren. Dette er siffrene posisjonert som markert i bilder under:


Del 2: Legg til din bedrift som kreditor i Kravia sin kundeweb

Å komme i gang med Kravia Kundeweb er ganske enkelt,

 1. Opprett en bruker i Kravias Kundeweb: Det kan du gjøre her.

  Register deg med din e-post og lag et eget passord ved første innlogging

  I Kundeweb får du tilgang til tilleggsinformasjon og tjenester utover det som ligger i Xena, som detaljert informasjon/aktivitet, mulighet for å pause/trekke sak og chatte med kundeservice og saksbehandler.


 2. Les gjennom og godkjenn vilkårene for å bruke Kravia


 3. Legg til ditt selskap:

  • Gå til "Innstillinger" og klikk "Legg til kreditor".

  • Velg system "Xena"

  • Lim inn API-nøkkel og

  • Firma-ID ("Fiscal ID")

4. Fyll inn detaljene om ditt selskap, samt velg enkelte innstillinger:

5. Forfalte fakturaer (purringer) vil så bli hentet fra Xena umiddelbart. Du kan se alle under menyen Faktura:

Hvilke faktura som blir hentet, avhenger av hvilke innstillinger du valgte i punkt 4 over:

Systemet henter alle faktura som stemmer med at:

 • Datoen fakturaen er sendt i Xena er lik eller nyere enn datoen satt i feltet "Hent faktura nyere enn"

 • Antall dager over forfall er større enn antallet oppgitt i feltet “Hent faktura X dager etter forfall"

Nå er du i gang og kan sende saker til Kravia for oppfølging!


Hvordan starte innfordring/inkasso?

Hvordan starte innfordring avhenger av hvilke innstillinger du valgte i punkt 5 over:

 • Hvis det er ikke er krysset av for «Krev kreditor-godkjenning før vi starter saken», starter Kravia innfordringen automatisk!

 • Hvis det er krysset av for «Krev kreditor-godkjenning før vi starter saken», vises fakturaen i oversikten på Kravias Kundeweb, men innfordring starter ikke automatisk. Man må da manuelt starte saken i Kravias Kundeweb.

Fant du svaret?